Phone: 0987654321

Ngành thép lo ngại bị thép Nga bóp nghẹt

Thứ sáu , ngày 23/06/17

Theo dõi số liệu nhập khẩu thép hợp kim của nước ta trong những năm gần đây, Hiệp hội thép Việt Nam thấy có một số dấu hiệu…

Ngành thép lo ngại bị thép Nga bóp nghẹt

Thứ sáu , ngày 23/06/17

Theo dõi số liệu nhập khẩu thép hợp kim của nước ta trong những năm gần đây, Hiệp hội thép Việt Nam thấy có một số dấu hiệu…

Top