Quy hoạch

upload/files/Anh Dự Án/cang hon gai 2.jpg

Cảng khách quốc tế Hòn Gai

Dự án đầu tư xây dựng  bến số 1 - Cảng khách quốc tế Hòn Gai

Địa điểm thực hiện: Thành phố Hạ Long

Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Quy mô công trình: tàu khách cỡ lớn đến 225.282 GRT, tàu hạng trung đến 30.277 GRT

Công suất: Đầu tư xây dựng cảng khách du lịch Quốc tế có khả năng tiếp nhận đồng thời 02 tàu đến 225.282 GRT và 01 tàu đến 30.277 GRT

Copyright ©2017 CMB. All Rights Reserved - Design by Bigweb.com.vn
Top