Luồng tàu

upload/files/Anh Dự Án/luong tau.jpg

Luồng Sài Gòn - Vũng Tàu

Dự án nâng cấp cải tạo luồng và hệ thống báo hiệu luồng Sài Gòn Vũng Tàu

Cỡ Tàu: 30.000DWT 

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Bảo đảm an toàn Hàng hải Việt Nam

Thời gian 2004

Copyright ©2017 CMB. All Rights Reserved - Design by Bigweb.com.vn
Top