Đê, Kè bảo vệ bở

upload/files/Anh Dự Án/duyen hai.jpg

Trung tâm điện lực duyên hải 1

DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI 1 (TỪ ĐÊ NGĂN MẶN ĐẾN KÈ BAO PHÍA BIỂN).

Địa điểm thực hiện: Huyện Trà Cú - Tỉnh Trà Vinh

Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Nhiệt Điện 3.

 

Copyright ©2017 CMB. All Rights Reserved - Design by Bigweb.com.vn
Top